• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Via de zorgverzekeraar

Coaching wordt doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering bij je zorgverzekeraar.

Via de werkgever

Ga de mogelijkheden eens na bij HR, je leidinggevende of directeur. Vaak is er een opleidingsbudget. In geval van persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit is je werkgever vast bereidt een financiële bijdrage te leveren.

In geval van stress of burn-out is je werkgever gebaat bij je herstel en zal hij in de meeste gevallen je coachtraject willen vergoeden.

Via de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.