• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Via jezelf

Deze investering in jezelf betaald zichzelf uit op vele manieren. In welzijn, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven bijvoorbeeld. 

Via de zorgverzekeraar

Coaching en psychosociale hulpverlening worden doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering bij je zorgverzekeraar.

Via de werkgever

Ga de mogelijkheden eens na bij HR, je leidinggevende of directeur. Je werkgever is erbij gebaat dat jij goed in je vel zit.

Via de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.