• darkblurbg

Met behulp van een opstelling worden dynamieken zichtbaar gemaakt. Het is een begeleidingsvorm die snel inzichten geeft.

Opstellingen kunnen onderdeel zijn van een coachingstraject, maar kunnen ook afgenomen worden als los onderdeel zonder verder coachingstraject.

Heb je een concrete onderzoeksvraag dan kunnen we in een enkele sessie meer inzicht krijgen in je vraagstuk door de personen of elementen uit je onderzoeksvraag te symboliseren en een plek te geven in de ruimte. Van daaruit kijken we wat zich aandient en kunnen we voelen en ervaren wat nodig is.

 

Neem contact op