• darkblurbg

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met verlieservaringen. Dit kan zijn op elk denkbaar levensgebied. Denk aan:

  • Verlies van gezondheid.
  • Verlies van vrijheid, vertrouwen, onschuld, et cetera.
  • Verlies van een dierbare door emigratie, scheiding, overlijden, ziekte.
  • Verlies van werk door ontslag, faillissement, persoonlijke omstandigheden.

Een ingrijpend verlies raakt onze kern, ons zijn. De impact kan dusdanig groot zijn dat we de pijn en het gemis tijdelijk parkeren om te kunnen blijven functioneren. Na verloop van tijd, als we ons sterker voelen, ontstaat er ruimte om de pijn en het gemis alsnog binnen te laten en kunnen we rouwen. Hoe we rouwen en hoe lang verschilt per situatie en persoon. Rouw is tijdloos en ieder rouwt op zijn eigen wijze. Er is geen goed of fout.

Het kan gebeuren dat we de pijn en het gemis van een verlies, bewust of onbewust, niet onder ogen willen zien. Vroeg of laat vraagt het dan alsnog onze aandacht. Verdriet wil immers gezien worden. Dit kan zich uiten in het ervaren van belemmeringen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan: onrust, gespannenheid, vermoeidheid, buiten proportioneel reageren, verstoorde relaties, burn-out raken. Soms pas vele jaren na de verlieservaring, waardoor we de relatie met de eerdere verlieservaring niet direct herkennen.

Belangrijke aspecten bij rouw zijn de emotionele reactie op het verlies, het aanpassen aan de nieuwe situatie en het opnieuw betekenis geven aan het leven.

Wanneer de cirkel rond is kunnen we verder, maar anders.

In onze ontmoeting geven we oprechte aandacht aan jouw verlies en hoe je omgaat met verlies. Jouw verlies mag gezien en gehoord worden en worden opgenomen in je levensverhaal. Praten over je verlies maakt je verlies lichter en geeft inzicht. 

Neem contact op